کوروش هخامنشی در اصالت کتیبه‌های پاسارگاد

کوروش هخامنشی در اصالت کتیبه‌های پاسارگاد

۱۴۰.۰۰۰تومان

خشایار بهاری
چاپ اول ۱۴۰۲، فرزان روز
قطع وزیری، ۲۲۰صفحه، جلد شومیز

موجود

ناشران دیگر