گزیده گلستان سعدی

۷۰۰۰۰تومان

(آسان خوان)
بهروز محمودی بختیاری
چاپ اول ۱۳۹۸، نشر خاموش
قطع وزیری، ۲۲۷صفحه، جلد شومیز

موجود در انبار