جشن‌نامه دکتر سیروس شمیسا

۱۹۸۰۰۰تومان

به‌کوشش دکتر یاسر دالوند
چاپ اول ۱۳۹۸، کتاب سده
قطع وزیری، ۱۰۸۶ صفحه، جلد سخت

موجود در انبار