زبان فارسی و ادبیات آن

زبان فارسی و ادبیات آن

۱۳۰۰۰۰تومان

نویسنده: سیدحسن تقی‌زاده

زیر نظر: ایرج افشار

نوبت چاپ: اول

تاریخ نشر: ۱۳۹۰

تعداد صفحات: ۵۶۰ صفحه

قطع کتاب: وزیری

نوع جلد:‌ سخت (گالینگور)

جلد چهاردهم از «مقالات تقی‌زاده» به مقالات و خطابه‌ها و نامه‌ها و یادداشت‌های سیدحسن تقی‌زاده در زمینۀ «زبان فارسی و ادبیات آن» اختصاص یافته و یادگاری است ارجمند از تحقیقات عمیق و نوشته‌های عالمانه و خواندنی آن دانشمند هوشیار.

مجلد حاضر به پنج بخش و دو پیوست تقسیم شده است:

۱- زبان فارسی، ۲- خط فارسی، ۳- لغت و فرهنگ فارسی، ۴- لغات ترکی و مغولی، ۵- جستارهای ادبی.

مقالات برحسب ترتیب تقدم تاریخی مرتب شده است تا امکان ارزیابی سیر تحول اندیشۀ تقی‌زاده در موضوعات مورد بحث بهتر فراهم آید.

در پیوست دوم، متن کتاب تحفه الملوک عیناً افست شده تا خواننده گرامی با شیوۀ و سلیقه تقی‌زاده در باب تصحیح انتقادی متون آشنا شود. نامۀ موشکاف محمد قزوینی نیز نقدی دقیق بر شیوۀ تقی‌زاده به شمار تواند آمد.