اسلام رسانه‌ها

۱۵۰۰۰تومان

نویسنده: ادوارد سعید

مترجم: اکبر افسری

نوبت چاپ: اول

تاریخ نشر: ۱۳۷۹

تعداد صفحات: ۲۶۴ صفحه

قطع کتاب: وزیری

نوع جلد:‌ شومیز

دسته:

از واقعه گروگان‌گیری در تهران تا جنگ خلیج فارس و انفجار مرکز تجارت جهانی در امریکا، شبحی غرب را تعقیب می‌کرده است، «اسلام». از یک سو تصویر اسلام رسانه‌های گروهی، دولتمردان و کارشناسان دانشگاهی و بازرگانی امریکا و اروپا آن را معادل تروریسم و شوریدگی و مالیخولیای مذهبی قلمداد می‌کند و از سوی دیگر حکومتهای کشورهای اسلامی دولتهای نامنتخب مردم خود را و گاه منتخب آنان را تحت لوای اسلام، توجیه می‌کنند.

در این اثر متفاوت و ماندنی که یکی از پیشروان تفکر اجتماعی در امریکا ادوارد سعید فلسطینی الاصل مقدمه مشروح و تازه‌ای برای چاپ جدید آن نگاشته ریشه‌ها و بازتاب‌های یکدست و واحد همه رسانه‌های (مطبوعات، رادیو، و تلویزیون) غرب و گاه تفاوت دیدگاه اروپایی با امریکایی را بررسی می‌کند. ادوارد سعید با ترکیبی جالب از سیاست معاصر و نقد ادبی فرضها و گمانها و تحریفاتی که حتی در زیر ساخت «عینی»ترین پوشش‌های مطبوعاتی و رادیو، تلویزیونی درباره اسلام موجود است را مطرح می‌سازد.

 

هرکس روابط میان غرب و جهان سوم پس از دوران استعمار را مورد بررسی و مطالعه قرار دهد، ممکن نیست آثار ادوارد سعید را نادیده بگیرد.

بررسی کتاب نیویورک تایمز

 

ادوارد سعید، ترکیبی درخشان از پژوهش، زیبا‌شناسی و فعالیت سیاسی است. او در تمام قلمروهای اندیشه ما را به تکاپو و مبارزه دعوت می‌کند.

بررسی کتاب واشنگتن پست

 

… سعید استادی بی‌پروا در ظرفیت‌های تحلیل ادبی و اجتماعی است.

تونی موریسون برنده جایزه نوبل

 

سعید متعلق به آن گروه کوچک روشنفکران امریکایی است که درباره جهان پیرامون حرفی برای گفتن و قلمی دلپذیر در نوشتن دارند.

گاردین هفتگی