فرهنگ ایرانی پیش از اسلام (جیبی)

۵۰۰۰تومان

نویسنده: دکتر محمد محمدی ملایری

نوبت چاپ: چهارم (قطع جیبی)

تاریخ نشر: ۱۳۷۴

شمارگان: ۱۰۰۰۰ نسخه

تعداد صفحات: ۳۸۲ صفحه

قطع کتاب: جیبی

نوع جلد:‌ نرم (شومیز)

دسته:

فرهنگ ایرانی  پیش از اسلام و تأثیر آن در تمدن اسلامی و ادب عربی، پژوهیده‌ی تاریخ‌نگار، ادیب و زبان‌دان معاصر، دکتر محمد محمدی ملایری، پایه‌گذار کرسی ادبیات فارسی در دانشگاه آمریکایی بیروت و استاد دانشگاه‌های لبنان و تهران از نادر آثاری است که در کنار پژوهش شش مجلدی ایشان با نام کلی تاریخ و فرهنگ ایران در دوران انتقال از عصر ساسانی به عصر اسلامی به تأثیر فرهنگ و زبان عهد ساسانی و پس از آن بر تاریخ سیاسی و اجتماعی و فرهنگی اعراب مسلمان اختصاص یافته و از ارج این تأثیر غافل نمانده است.