فلسفه ایرانی و فلسفه تطبیقی

۱۰۰۰۰تومان

نویسنده: هانری کربن

مترجم: جواد طباطبائی

نوبت چاپ: اول

تاریخ نشر: ۱۳۶۹

تعداد صفحات: ۱۴۶ صفحه

قطع کتاب: وزیری

نوع جلد:‌ سخت (گالینگور)

این کتاب کوچک مجموعه‌ای است از متن چهار سخنرانی عمومی که طی سالهای ۱۹۷۵ و ۱۹۷۶ در ایران ایراد شده است….

درست است که سخنرانی برای پرهیز از دلزدگی شنوندگان مجالی برای ارائه برهانی تفصیلی و فنی باقی نمی‌گذارد. سخنرانی به هیچ‌وجه جای «پژوهش کردن» نیست بلکه بیشتر، و به طور اساسی، مکان تثبیت نتیجۀ پژوهش‌های پیشین و یا ارائه برنامه‌ای برای آینده در پرتو همین پژوهش‌ها است. متن‌هایی که در اینجا ارائه می شود این هدف دوگانه را دنبال می‌کنند. این متن‌ها که در زمان‌های متفاوت نوشته شده‌اند با تحقیقی همزمان هستند که برابر احکام همان دیدگاه دنبال و مرتب شده‌اند. به همین دلیل ممکن است به ضرورت در برخی از این متن‌ها مطالبی به‌تکرار آورده شده باشد. اما این متن‌ها این امتیاز را دارند که به تأیید همدیگر می‌پردازند. گاهی اتفاق افتاده است که متنی به مناسبت انتشار کتابی که در سخنرانی از آن نام برده شده وضعیتی تکراری پیدا کرده است. به همین دلیل این متن‌هادر همان‌صورت اولیه آنها آورده شده‌اند. بدینسان این متن‌ها پژواکی از دل‌مشغولی‌ها و پژوهش‌هایی ارائه می‌دهند و خلاصه‌ای از آنند.

عنوان کتاب حاضر: فلسفۀ ایرانی و فلسفۀ تطبیقی به بهترین وجهی این دل مشغولی‌ها و پژوهش‌ها را نشان می‌دهد. این موضوع یکی از مشکل‌ترین مباحث کنونی و یکی از اساسی‌ترین آنها است که به انجمن جوان فلسفۀ ایران مربوط می‌شود: اسناد زیادی بایستی چاپ یا تدوین شود، و شمار پژوهشگران اهل فلسفه که بر حوزه‌های فرهنگی مختلف تسلط داشته باشند هنوز اندک و با این همه تعداد آنهایی که برای چنین پژوهش‌هایی آمادگی داشته باشند از آن هم کمتر است.