آکادمی عشق

شمس و مولوی؛ زندگی، اندیشه‌ها و قصه‌ها
شهاب‌الدین عباسی
چاپ اول ۱۳۹۹، نشر خزه
قطع رقعی، ۲۶۴صفحه، جلد شومیز

روسو

جیمز دلینی
ترجمه مسعود آذرفام
چاپ اول ۱۳۹۹، نشر مرکز
قطع رقعی، ۲۱۴صفحه، جلد شومیز

شکونتلا

کالی داسه
ترجمه از سنسکریت: علیرضا اسماعیل‌پور
چاپ اول ۱۳۹۹، نشر ماهی
قطع رقعی، ۲۸۵صفحه، جلد شومیز

زنان نامرئی

افشای سوگیری داده‌ها در دنیایی طراحی شده برای مردان
کرولاین کریادو-پرز
ترجمه نرگس حسن‌لی
چاپ اول ۱۳۹۹، نشر برج
قطع رقعی، ۳۸۳صفحه، جلد شومیز

واژه

کورش صفوی
چاپ اول ۱۳۹۹، انتشارات علمی
قطع رقعی، ۳۲۱صفحه، جلد سخت

فیلسوف دل

زندگی و اندیشه بی‌قرار سورن کیرکگور در جدال عشق و ایمان
کلر کارلایل
ترجمه ارسطو میرانی
چاپ اول ۱۳۹۹، کتاب پارسه

بابا الهوا

موسیقی و مردم‌شناسی بومیان کیش
پژوهش و نگارش: محسن شریفیان
چاپ اول ۱۳۹۹، انتشارات نگاه
قطع رقعی، ۳۰۲صفحه، جلد شومیز

ضعیفه

بررسی جایگاه زن ایرانی در عصر صفوی
بنفشه حجازی
چاپ سوم ۱۳۹۲، انتشارات قصیده سرا
قطع رقعی، ۳۶۸صفحه، جلد شومیز

زنان ترانه

بررسی حضور زن در ترانه‌ها و اشعار عامیانه ایران
بنفشه حجازی
چاپ دوم ۱۳۹۹، انتشارات قصیده‌سرا
قطع رقعی، ۱۹۴صفحه، جلد شومیز

به زیر مقنعه

بررسی جایگاه زن ایرانی از قرن اول هجری تا عصر صفوی
بنفشه حجازی
چاپ دوم ۱۳۹۹، انتشارات قصیده سرا
قطع رقعی، ۳۰۰صفحه، جلد شومیز

اتیپل

روزگار آب شدن یخ‌ها
ایلیا ارنبورگ
ترجمه مژگان صمدی
چاپ اول ۱۳۹۹، نشر برج
قطع رقعی، ۱۸۷صفحه، جلد شومیز

تاریخ بی‌غرض

جنبش باب و جنبش مشروطیت به روایت مورخی بابی و مشروطه‌خواه
شیخ مهدی شیخ‌الممالک قمی
به‌کوشش سیدمقداد نبوی رضوی
چاپ اول ۱۳۹۹، نگاه معاصر
قطع رقعی، ۷۰۰صفحه، جلد شومیز

دگردیسی قدرت

بحران سوسیالیسم یا بحران دولت
الک نوو و …
گردآوری و ترجمه: احمد سیف – کاظم فرهادی
چاپ اول ۱۳۹۹، اندیشه احسان
قطع رقعی، ۳۷۴صفحه، جلد شومیز

پرسش وجود

برگردان و شرح درآمد وجود و زمان
مارتین هایدگر
ترجمه: سیدمحمدرضا حسینی بهشتی- زینب انصاری نجف‌آبادی
چاپ اول ۱۳۹۹، انتشارات علمی
قطع وزیری، ۴۵۶صفحه، جلد سخت

دیونامه

بازشناسی چهره موجودات خیالی در روایت‌های ایرانی
پرویز براتی
چاپ اول ۱۳۹۹، نشر چشمه
قطع رقعی، ۲۹۰صفحه، جلد شومیز

تائوی فیزیک

جستجوی تشابهات میان فیزیک مدرن و عرفان شرقی
فریتیوف کاپرا
ترجمه شکوفه غفاری
چاپ اول ۱۳۹۹، نشر هرمس
قطع رقعی، ۴۲۰صفحه، جلد شومیز

تصوف

اصول تصوف ابوسعد عبدالملک ابی عثمان خرگوشی با نگاهی به تهذیب الاسرار
عرفان گوندوز
ترجمه توفیق سبحانی
چاپ اول ۱۳۹۹، نشر گویا
قطع رقعی،‌ ۱۱۳صفحه، جلد شومیز

مجرم مادرزاد

خاطرات دوران کودکی در آفریقای جنوبی
ترور نوآ
ترجمه محمود فرجامی – فرزانه احمدی
چاپ اول ۱۳۹۹، انتشارات روزنه
قطع رقعی، ۳۴۲صفحه، جلد شومیز

اخلاق دانشمندان

یا مسالک المکارم فی طریق محاسن اخلاق العالم
سیدحسین حسینی ساوجی
تصحیح و تحقیق: دکتر ابوالفضل مرادی
چاپ اول ۱۳۹۹، میراث فرهیختگان
قطع رقعی، ۱۱۸صفحه، جلد شومیز

دفتر صوفی

برگزیده و شرح و توضیح پانزده متن منثور عرفانی
پژوهش و نگارش: دکتر منا علی‌مددی
چاپ اول ۱۳۹۹، انتشارات پایا
قطع وزیری،‌ ۴۵۹صفحه، جلد شومیز