ماتمکده

۹۵۰۰۰تومان

مقتل و مرثیه منظوم و منثور امام حسین (جلد اول)
بیدل قزوینی
مقدمه، تصحیح و توضیح: حمید عابدیها
چاپ اول ۱۳۹۸، موسسه مطالعات اسلامی
قطع وزیری، ۴۵۸صفحه، جلد سخت

در انبار موجود نمی باشد