مقالات فروغی (۲ جلدی)

مقالات فروغی (۲ جلدی)

نویسنده: محمدعلی فروغی

نوبت چاپ: سوم

تاریخ نشر: ۱۳۸۷

قطع کتاب: وزیری

نوع جلد:‌ سخت (سلفون)

سفارش کتاب

 فهرست جلد اول

مقدمه (محمود فروغی، حبیبت یغمایی)

۱- ترجمۀ لغات فرنگی

۲- داریوش کبیر و قرقلیطوس حکیم

۳- خطابه دربارۀ آثار ملی

۴- اندیشۀ دور و دراز (رساله)

۵- ایران در ۱۹۱۹ میلادی (مکتوب)

۶- نفوذ زبانهای بیگانه در زبان فارسی (ترجمۀ ایرج افشار)

۷- انتخابات

۸- مقدمه بر خطابۀ بهرام‌گور تهمورس انگلساریا

۹- پیام من به فرهنگستان (رساله)

۱۰- فرهنگستان چیست

۱۱- جامعۀ ملل (رساله)

۱۲- سخنوران ایران در عصر حاضر

۱۳- ادبیات ایران

۱۴- عرفی – سبک هندی (دو مقاله)

۱۵- ایران را چرا باید دوست داشت؟

۱۶- سعدی و حافظ

۱۷- برنامۀ ادای تکالیف نسبت به شیخ سعدی

۱۸- تقلید و ابتکار

۱۹- موزه چیست و برای چیست؟

۲۰- رسالۀ سرّ الاسرار

۲۱- مردم‌شناسی چیست؟

۲۲- دربارۀ تاریخ ایران (مکتوب)

۲۳- فارسی‌نویسی

۲۴- ادارات ما

۲۵- حقوق در ایران

 

 فهرست جلد دوم

۱- گزارش در مجمع اتفاق ملل

۲- جواب فروغی به مطبوعات انگلیس

۳- کنفرانس صلح پاریس

۴- مذاکرات با نمایندگان انگلیس

۵- وزارت امور خارجه ما وجود خارجی ندارد

۶- اختلافات سرحدی ایران و شوروی

۷- استقلال فرهنگی ملت‌ها

۸- تأثیر رفتار شاه در تربیت ایرانی

۹- نامه خصوصی به محمود وصال

۱۰- حکیم خیام نیشابوری

۱۱- مقدمۀ تاریخ مختصر دولت روم

۱۲- مقدمۀ فن سماع طبیعی

۱۳- مقدمۀ گلستان سعدی

۱۴- مقدمۀ بوستان

۱۵- مقدمۀ غزلیات

۱۶- کلیات سعدی

۱۷- مقدمۀ آئین سخنوری (۱)

۱۸- مقدمۀ حکمت سقراط

۱۹- مقدمۀ سیر حکمت در اروپا

۲۰- مقدمۀ ترجمه شفا

۲۱- مقدمۀ آئین سخنوری (۲)

۲۲- مقدمۀ اشعار برگزیده حافظ

۲۳- تقریظی بر فرهنگ نفیسی

۲۴- بیانی اجمالی از کتابخانه مجلس شورای ملی

۲۵- مقدمۀ ثروت ملل

۲۶- مقدمۀ تاریخ ایران

۲۷- پیام به نمایشگاه صنعتی ایران

۲۸- مقصد و غایت

۲۹- تاریخ اسکندر کبیر

 

مقالات درباره شاهنامه و فردوسی

۳۰- مقام ارجمند فردوسی

۳۱- مقدمۀ شاهنامه

۳۲- نامه

۳۳- مقدمۀ منتخب شاهنامه برای دبیرستان‌ها

۳۴- در پایان شاهنامه فردوسی

۲۵- فردوسی (کنفرانس فروغی در تالار دانش‌سرای عالی)

۲۶- شرح حال فردوسی

۲۷- دقیقی و فردوسی

۲۸- منتخب شاهنامه برای دبیرستان‌ها